info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.30, godz. 08:47
kontakt
XTPL

Komunikaty

27/06/22 15:50 XTPL S.A.: Informacja o podpisaniu umowy o dotację w konkursie Horizon Europe
21/06/22 13:31 XTPL S.A.: Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 czerwca 2022 roku
13:07 XTPL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku
03/06/22 18:02 XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
25/05/22 19:49 XTPL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku
18:46 XTPL S.A.: Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A
18/05/22 18:30 XTPL S.A.: XTPL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 13:56 XTPL S.A.: Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego
26/04/22 19:58 XTPL S.A.: XTPL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
11/04/22 11:40 XTPL S.A.: Zrealizowanie przez Spółkę pierwszego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.
05/04/22 14:53 XTPL S.A.: Podpisanie umowy z amerykańską firmą nScrypt na sprzedaż opracowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85
22/03/22 08:20 XTPL S.A.: Podpisanie przez Emitenta strategicznej umowy współpracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji z Uniwersytetem w Brescii
21/03/22 08:42 XTPL S.A.: Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską
18/02/22 08:33 XTPL S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Indiach
24/01/22 07:52 XTPL S.A.: Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał 2021 i 2021 rok