info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:44
kontakt
TXM

Komunikaty

13/10/21 18:00 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2021 r.
12/10/21 18:45 TXM S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 października 2021 r.
08/10/21 17:31 TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS
15/09/21 17:25 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
17:10 TXM S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.09.2021 r.
31/08/21 17:25 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu półrocznego
27/08/21 21:10 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
26/08/21 18:10 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
30/07/21 18:23  brak uprawnień TXM SA (4/2021) TXM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17:36 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r., kontynuowanym po przerwie 30 lipca 2021 r.
17:30 TXM S.A.: Treść uchwał podjętych po przerwie w dniu 30 lipca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
05/07/21 15:00 TXM S.A.: Oświadczenie KDPW ws. zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H
30/06/21 17:30 TXM S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz treść uchwał podjętych do przerwy
29/06/21 TXM S.A.: Okresowa zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej
09/06/21 14:20 TXM S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2020