info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 13:31
kontakt
TXM

Komunikaty

04/10/22 12:49  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TXM
30/06/22 22:05 TXM S.A.: Wygaśniecie kadencji oraz rezygnacja Członków Zarządu Emitenta
21:58 TXM S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku
28/06/22 18:51 TXM S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienie Spółki
18:47 TXM S.A.: Złożenie wniosku o upadłość Spółki zależnej Adesso Consumer Acquisition
03/06/22 18:50 TXM S.A.: Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybieranych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
18:31 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
31/05/22 17:50 TXM S.A.: Powstanie wymagalności umów kredytowych TXM
30/05/22 19:03 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu kwartalnego
13/05/22 07:46 TXM S.A.: Powstanie wymagalności wierzytelności oraz zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM
02/05/22 17:50  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki TXM S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
08:28  brak uprawnień Zarząd TXM złożył wniosek o upadłość spółki (opis)
08:03  brak uprawnień Zarząd TXM złożył wniosek o upadłość spółki
08:02 TXM S.A.: Zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM
07:57 TXM S.A.: Złożenie wniosku o upadłość Spółki TXM