info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 16:43
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

14/10/21 16:14  brak uprawnień QUBICGAMES SA (12/2021) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego QubicGames S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.
03/09/21 19:06 QUBICGAMES S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - Another Moon sp. z o.o.
23/08/21 19:55 QUBICGAMES S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - naptime.games sp. z o.o.
13/08/21 19:09  brak uprawnień QUBICGAMES SA (11/2021) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2021 r.
03/08/21 17:26 QUBICGAMES S.A.: Podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych naptime.games i Another Moon
17:12 QUBICGAMES S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - Untold Tales S.A.
13/07/21 22:44 QUBICGAMES S.A.: Istotny kontrakt wydawniczy spółki zależnej Untold Tales S.A.
06/07/21 20:23 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy z ZeptoLab UK Limited na stworzenie i wydanie aplikacji z przeznaczeniem na Nintendo Switch
02/07/21 15:21 QUBICGAMES S.A.: Uzyskanie przez spółkę zależną naptime.games statusu wydawcy na Nintendo Switch
14:33 QUBICGAMES S.A.: Finalizacja projektu portowania gry Trove
28/06/21 19:04 QUBICGAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku
18:50  brak uprawnień QUBICGAMES SA (10/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QubicGames S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r.
18:39  brak uprawnień QUBICGAMES SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21/06/21 10:52 QUBICGAMES S.A.: Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta
15/06/21 21:55  brak uprawnień QUBICGAMES SA (8/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej