info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:22
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

15/10/21 19:49 Prefa Group S.A.: Nabycie przez spółkę zależną Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz ustanowienie hipoteki
19:43 Prefa Group S.A.: Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta
08/10/21 18:05  brak uprawnień PREFA GROUP SA (20/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r.
05/10/21 17:05 Prefa Group S.A.: Zmiana treści wpisu w rejestrze zastawów
17:02 Prefa Group S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Osiedle Między Jeziorami Sp. z o.o.
30/09/21 19:39 Prefa Group S.A.: Poręczenie dwóch umów pożyczek przez Emitenta oraz spółki zależne
12:53  brak uprawnień PREFA GROUP SA (19/2021) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii G
28/09/21 17:47 Prefa Group S.A.: Istotna informacja w zakresie wykonania umowy warunkowej
27/09/21 17:19  brak uprawnień PREFA GROUP SA (18/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.
24/09/21 12:02 Prefa Group S.A.: Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji
11:50 Prefa Group S.A.: Dojście do skutku emisji obligacji serii F
22/09/21 15:46 Prefa Group S.A.: Zakup udziałów w spółce Osiedle Plewianka Sp. z o. o.
20/09/21 16:55 Prefa Group S.A.: Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii A
15:30 Prefa Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.
08:58 Prefa Group S.A.: Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta