info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:19
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

31/08/21 18:51 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
16:53 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
16/08/21 17:08  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
09/08/21 17:31 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
02/07/21 14:04 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jakie odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.
01/07/21 17:37  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
16:12  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
30/06/21 18:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji zastrzeżonej w umowie z Miastem Stołecznym Warszawa
18:37  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
29/06/21 19:20  brak uprawnień ZDM chce skorzystać z opcji wydłużenia umowy z Nextbike dot. systemu rowerowego w W-wie do końca XI '22
18:59 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie informacji o planowanym skorzystaniu z prawa opcji zastrzeżonej w umowie z Miastem Stołecznym Warszawa
11/06/21 17:29  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
17:17 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emi-tenta na żądanie akcjonariusza Spółki
08/06/21 15:42  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
02/06/21 23:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2021 roku