info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:19
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

11/10/21 18:47 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B2 spółki LUKARDI S.A.
05/10/21 15:19 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 2 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał.
15:12 brak uprawnień LUKARDI SA (25/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 2 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał.
04/10/21 16:45 brak uprawnień LUKARDI SA (24/2021) Korekta raportu 23/2021 - Powołanie członka Zarządu
16:33 brak uprawnień LUKARDI SA (23/2021) Powołanie Członka Zarządu
01/10/21 19:16 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B2 spółki LUKARDI SA
27/09/21 19:11 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LUKARDI S.A.
17:44 LUKARDI S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej w sprawie przejęcia przez Lukardi S.A. spółki SI-eCommerce sp. z o.o.
17:33 brak uprawnień LUKARDI SA (22/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
01/09/21 16:01 brak uprawnień LUKARDI SA (21/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/08/21 15:35 brak uprawnień LUKARDI SA (20/2021) Korekta raportu nr 18/2021 ? ?Korekta raportu nr 8/2021 ? Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.?
14/08/21 00:06 brak uprawnień LUKARDI SA (19/2021) Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2021 roku.
13/08/21 22:28 brak uprawnień LUKARDI SA (18/2021) Korekta raportu nr 8/2021 ? Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.
20:29 LUKARDI S.A.: Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
29/06/21 18:02 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.