info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:57
kontakt
EXIMIT

Komunikaty

13/08/21 10:15  brak uprawnień E-XIM IT SA (8/2021) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-XIM IT S.A. za IIQ/2021
01/07/21 20:40 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
30/06/21 17:33  brak uprawnień E-XIM IT SA (7/2021) Powołanie osób nadzorujących Emitenta nowej kadencji
17:29  brak uprawnień E-XIM IT SA (6/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 13:56  brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
13:37 E-XIM IT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
12:03  brak uprawnień E-XIM IT SA (4/2021) Sprostowanie oczywistej omyłki przez biegłego rewidenta odnośnie raportu rocznego za 2020 rok
14/05/21 17:27  brak uprawnień E-XIM IT SA (3/2021) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za I kwartał 2021 r.
19/03/21 11:57  brak uprawnień E-XIM IT SA (2/2021) Raport roczny za 2020 rok
22/01/21 13:55  brak uprawnień E-XIM IT SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
22/12/20 13:31 E-XIM IT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
24/11/20 13:08 E-XIM IT S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
13/11/20 12:18  brak uprawnień E-XIM IT SA (9/2020) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za III kwartał 2020 r.
03/11/20 12:24 E-XIM IT S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
02/11/20 17:34 E-XIM IT S.A.: Zamiar prac nad koncepcją oraz dokumentacją dotyczącą Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników oraz współpracowników e-Xim IT S.A.