info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 06:34
kontakt
CLNPHARMA

Komunikaty

15/10/21 15:55 CELON PHARMA S.A.: Przyjęcie Regulaminów i rozpoczęcie realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki
08/10/21 13:07 CELON PHARMA S.A.: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.
30/09/21 18:24 CELON PHARMA S.A.: CELON PHARMA S.A. formularz raportu półrocznego
22/09/21 11:42 CELON PHARMA S.A.: Rejestracja akcji serii D w KDPW
20/09/21 13:34 CELON PHARMA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.
16/09/21 12:03 CELON PHARMA S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki do obrotu giełdowego
11:55 CELON PHARMA S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW
15/09/21 18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii D spółki CELON PHARMA S.A.
18:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CELON PHARMA S.A.
10/09/21 12:40 CELON PHARMA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
09/09/21 16:24 CELON PHARMA S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
17/08/21 08:32  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "kupuj" Celon Pharma, cena docelowa 59,40 zł
10/08/21 15:44  brak uprawnień Spółka Celon Pharma zakończyła I fazę badania klinicznego związku CPL'116
15:12 CELON PHARMA S.A.: Zakończenie z powodzeniem badania klinicznego I fazy związku CPL'116, pierwszego na świecie dualnego inhibitora JAK/ROCK
02/08/21 18:01  brak uprawnień CELON PHARMA SA (1/2021) Celon Pharma Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021