info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:14
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

07/10/21 23:29 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego TOYOTA
02/09/21 20:20  brak uprawnień ECC GAMES SA (13/2021) Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
16/08/21 20:17  brak uprawnień ECC GAMES SA (12/2021) raport okresowy za II kwartał 2021 roku
25/07/21 12:54  brak uprawnień ECC GAMES SA (11/2021) Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
07/07/21 16:48 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
01/07/21 11:49  brak uprawnień ECC GAMES SA (10/2021) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej
30/06/21 20:22  brak uprawnień ECC GAMES SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:20  brak uprawnień ECC GAMES SA (8/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
29/06/21 20:10  brak uprawnień ECC GAMES SA (7/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
09/06/21 21:59 ECC GAMES S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na żądanie akcjonariusza Spółki
21:50  brak uprawnień ECC GAMES SA (6/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na żądanie akcjonariusza Spółki
02/06/21 16:25 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 30 czerwca 2021 r.
16:16  brak uprawnień ECC GAMES SA (5/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 30 czerwca 2021 r.
17/05/21 17:51  brak uprawnień ECC GAMES SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
17:41 ECC GAMES S.A.: Ustalenie daty premiery pełnej wersji gry DRIFT21 na platformie Steam