info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 16:35
kontakt
PASSUS

Komunikaty

13/10/21 16:58  brak uprawnień PASSUS SA (10/2021) Zmiana funkcji Członka Zarządu
12:18 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
11/10/21 14:28 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
07/10/21 20:16  brak uprawnień PASSUS SA (9/2021) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
13/08/21 08:29  brak uprawnień PASSUS SA (8/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
05/08/21 10:47 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
16/06/21 15:44 PASSUS S.A.: Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem
27/05/21 16:56  brak uprawnień Passus wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
16:54 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:48  brak uprawnień PASSUS SA (7/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16:45  brak uprawnień PASSUS SA (6/2021) Treść uchwał podjętych i uchwały niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 27 maja 2021 r.
20/05/21 21:25 PASSUS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
13/05/21 08:13  brak uprawnień PASSUS SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
23/04/21 10:31  brak uprawnień PASSUS SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.05.2021 r.
10:29 PASSUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.05.2021 r.