info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:56
kontakt
THEDUST

Komunikaty

11/10/21 16:31 THE DUST S.A.: Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/10/21 10:55  brak uprawnień Spółka zależna The Dust ma umowę ramową na produkcję gier; pierwszy projekt na przeł. 2021/22
08:58 THE DUST S.A.: Zawarcie przez 4Knights S.A. (spółka zależna od The Dust S.A.) umowy ramowej z inwestorem
05/10/21 09:11 THE DUST S.A.: Game Island S.A. - zawarcie z inwestorem umowy dotyczącej współfinansowania produkcji gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 5"
30/09/21 15:24 THE DUST S.A.: Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
27/09/21 08:59 THE DUST S.A.: Aquapark Renovator w rankingu Steam Global Top Wishlists
24/09/21 09:02 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z PRL Sp. z o.o. na nagranie kwestii dialogowych do gry "I, the Inquisitor"
14/09/21 08:44 THE DUST S.A.: Two Horizons S.A. - zawarcie z inwestorem umowy dotyczącej współfinansowania produkcji gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 8"
09/09/21 14:18 THE DUST S.A.: Zawiązanie spółki zależnej - 4Knights S.A.
30/08/21 08:46 THE DUST S.A.: Bunker Survival w rankingu Steam Global Top Wishlists
23/08/21 18:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii F spółki THE DUST S.A
20/08/21 14:55 THE DUST S.A.: Akcje serii F - wprowadzenie do obrotu i rozpoczęcie notowań
19/08/21 17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki THE DUST S.A.
16/08/21 21:24  brak uprawnień THE DUST SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
07/08/21 09:03 THE DUST S.A.: Rejestracja w KDPW Akcji serii F