info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 15:45
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

20/10/21 10:35 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2021 r.
23/09/21 16:04 GEOTRANS S.A.: Korekta raportu ESPI nr 32/2021
14:17 GEOTRANS S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży
09/09/21 13:55 GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
02/09/21 14:19 GEOTRANS S.A.: Informacja z otwarcia oferty
01/09/21 14:39  brak uprawnień GEOTRANS SA (11/2021) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
18/08/21 06:55  brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową Geotransu do 18,4 zł
12/08/21 08:17  brak uprawnień GEOTRANS SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
26/07/21 17:40 GEOTRANS S.A.: Zawiązanie spółki celowej
14:38 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
20/07/21 08:09 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2021 r.
19/07/21 16:15 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
15:32 GEOTRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lipca 2021 r.
15:08  brak uprawnień GEOTRANS SA (9/2021) Powołanie Rady Nadzorczej na następną kadencję
14:51  brak uprawnień GEOTRANS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lipca 2021 r.