info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:10
kontakt
PRESENT24

Komunikaty

02/09/21 09:16 brak uprawnień PRESENT24 SA (11/2021) Otrzymanie informacji o wyniku naboru.
20/08/21 13:07 brak uprawnień PRESENT24 SA (10/2021) Otrzymanie potwierdzenia o rejestracji w Urzędzie Patentowym wniosku Emitenta
15/08/21 23:55 brak uprawnień PRESENT24 SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r. Present24 S.A
10/06/21 13:33 brak uprawnień PRESENT24 SA (8/2021) Informacja w związku ze zmianą terminu rostrzygnięcia konkursu PARP w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.
13:15 brak uprawnień PRESENT24 SA (7/2021) Umowa na złożenie wniosku o ochronę patentową dla projektu ?obrotowa pływająca platforma do montażu instalacji fotowoltaicznych?
15/05/21 15:36 brak uprawnień PRESENT24 SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r. Present24 S.A.
29/04/21 14:44 PRESENT24 S.A.: Złożenie przez Emitenta w PARP wniosku o dofinansowanie
11/02/21 10:50 PRESENT24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 3.02.2021 r.
03/02/21 16:14 brak uprawnień PRESENT24 SA (5/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 3 luty 2021r.
07/01/21 13:51 PRESENT24 S.A.: Korekta omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Emitenta
13:47 brak uprawnień PRESENT24 SA (4/2021) Korekta omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki
13:29 PRESENT24 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 luty 2021 roku
13:13 brak uprawnień PRESENT24 SA (3/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. na dzień 3 luty 2021 roku.
06/01/21 23:04 brak uprawnień PRESENT24 SA (2/2021) Present24 S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2020 Present24 Spółka Akcyjna
04/01/21 11:01 brak uprawnień PRESENT24 SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Present24 Spółka Akcyjna