info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:18
kontakt
APANET

Komunikaty

07/10/21 21:36 APANET S.A.: Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.
29/09/21 23:12 APANET S.A.: Informacja o zapowiedzi roszczenia spółki zależnej dotyczącego korzystania z znaku słowno-graficznego "APANET"
27/09/21 20:26 APANET S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
20:13  brak uprawnień APANET SA (25/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
21/09/21 23:30 APANET S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów
18/09/21 23:58 APANET S.A.: Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
23:52  brak uprawnień APANET SA (24/2021) Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
23:45 APANET S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r.
23:41  brak uprawnień APANET SA (23/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r.
17/09/21 00:08 APANET S.A.: Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
16/09/21 23:58  brak uprawnień APANET SA (22/2021) Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
06/09/21 22:03 APANET S.A.: Informacja o prawomocnym umorzeniu śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta
27/08/21 22:07  brak uprawnień APANET SA (21/2021) Zmiany w Zarządzie Emitenta
10/08/21 23:24  brak uprawnień APANET SA (20/2021) Korekta raportu okresowego 19/2021 - Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
09/08/21 23:59  brak uprawnień APANET SA (19/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.