info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 07:05
kontakt
LABOPRIN

Komunikaty

11/10/21 11:42 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto we wrześniu 2021 roku
28/09/21 14:51 LABO PRINT S.A: rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu
27/09/21 13:46 LABO PRINT S.A: zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
25/09/21 08:07 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 13:12 LABO PRINT S.A: zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku
13/09/21 14:47 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2021 roku
07/09/21 14:57 LABO PRINT S.A: rozpoczęcie negocjacji
10/08/21 13:39 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lipcu 2021 roku
16/07/21 13:04  brak uprawnień LABO PRINT SA (1/2021) Labo Print Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 08:34 LABO PRINT S.A: zakończenie subskrypcji akcji serii F
09/07/21 15:04 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2021 roku
01/07/21 13:11 LABO PRINT S.A: informacja w sprawie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
25/06/21 13:47 LABO PRINT S.A: podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
12:03 LABO PRINT S.A: informacja o wyborze firmy audytorskiej
11:56 LABO PRINT S.A: powołanie członków Zarządu na kolejną kandecję