info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:51
kontakt
PIK

Komunikaty

27/08/21 19:36 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki ADATEX DEWELOPER SA
24/08/21 16:44 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (15/2021) Zmiany w składzie Zarządu
16:23 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (14/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16:20 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie Umowy sprzedaży nieruchomości
13:23 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (13/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23/08/21 18:12 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii D i E spółki ADATEX DEWELOPER S.A
17:07 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (12/2021) Rezygnacja Prezes Zarządu
17:04 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (11/2021) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r
16/08/21 08:44 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
30/06/21 14:40 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA dniu 30 czerwca 2021 r.
13:59 ADATEX DEWELOPER S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11/06/21 09:12 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/06/21 12:01 ADATEX DEWELOPER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
11:50 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
28/05/21 09:45 brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020