info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 15:54
kontakt
SESCOM

Komunikaty

15/10/21 11:24 SESCOM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
13/10/21 10:01 SESCOM S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta - SES Hydrogen S.A. listu intencyjnego ze spółką Polskie Domy Drewniane S.A.
29/09/21 22:38 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
17/09/21 13:14 SESCOM S.A.: Rejestracja przekształcenia FIXFM Sp. z o.o. - spółki zależnej Emitenta w spółkę akcyjną
30/08/21 20:07 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/08/21 17:54 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
20/08/21 17:10 SESCOM S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia FIXFM Sp. z o.o. - spółki zależnej Emitenta w spółkę akcyjną.
02/08/21 17:28 SESCOM S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Emitenta
30/07/21 14:34  brak uprawnień SESCOM SA (1/2021) Sescom Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 17:35 SESCOM S.A.: Pozytywna ocena projektu Sescom SA przez NFOŚiGW dotycząca dofinansowania projektu: "Budowa stacji tankowania wodoru dla autobusów oraz samochodów ciężarowych i osobowych"
27/07/21 16:00 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
30/06/21 20:43 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/06/21 23:10 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
18/06/21 17:14 SESCOM S.A.: Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021
11/06/21 15:37 SESCOM S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Lotos Asfalt Sp. z o.o. dotyczącego współpracy przy realizacji programu LOTOS Green H2