info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:19
kontakt
BVT

Komunikaty

14/10/21 21:44  brak uprawnień BVT SA (22/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
13/10/21 19:16 BVT S.A.: Upływ terminu związanego z podpisanym porozumieniem inwestycyjnym z 13 kwietnia 2021 r., ustalającym harmonogram działań zmierzających do zawarcia transakcji przejęcia przedsiębiorstwa oraz warunki zawarcia takiej transakcji
12/10/21 09:50  brak uprawnień BVT SA (21/2021) Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku
11/10/21 21:13 BVT S.A.: Spłata kredytu rewolwingowego
30/09/21 19:49 BVT S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii J
15/09/21 10:04 BVT S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii H
13/09/21 16:26  brak uprawnień BVT SA (20/2021) Raport miesięczny za sierpień 2021 roku
07/09/21 17:50 BVT S.A.: Zawarcie ramowej umowy obsługi wierzytelności.
06/09/21 14:35 BVT S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii K
03/09/21 16:48 BVT S.A.: Zawarcie ramowej umowy obsługi wierzytelności
31/08/21 21:03  brak uprawnień BVT SA (19/2021) Zmiana uchwały Zarządu z dn. 30.06.2021 r. (podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego) ? wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii H.
16/08/21 18:50  brak uprawnień BVT SA (18/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
12/08/21 11:02 BVT S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii L
11/08/21 12:49  brak uprawnień BVT SA (17/2021) Raport miesięczny za lipiec 2021 roku
12:26 BVT S.A.: Przystąpienie do rozmów w sprawie rozwoju oprogramowania i rozwiązań prawno-technicznych związanych z fiskalizacją obrotu gospodarczego.