info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:10
kontakt
LOGINTRA

Komunikaty

27/09/21 19:10  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LOGINTRADE S.A.
13/08/21 12:34  brak uprawnień LOGINTRADE SA (7/2021) Raport okresowy za IIQ2021r.
13/07/21 14:44 LOGINTRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2021r.
14:39 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 13 lipca 2021r.
05/07/21 13:54 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2021r.
17/06/21 11:16  brak uprawnień LOGINTRADE SA (6/2021) Korekta załącznika do raportu rocznego za 2020r.
16/06/21 18:40  brak uprawnień GPW: Komunikat - LOGINTRADE
15/06/21 11:25 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 lipca 2021r.
14/06/21 18:13  brak uprawnień LOGINTRADE SA (5/2021) Raport roczny za 2020r.
27/05/21 15:39  brak uprawnień LOGINTRADE SA (4/2021) Korekta harmonogramu publikacji raportów w roku 2021.
14/05/21 12:49  brak uprawnień LOGINTRADE SA (3/2021) Raport okresowy za IQ2021r.
12/02/21 09:01  brak uprawnień LOGINTRADE SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020r.
01/02/21 10:29  brak uprawnień LOGINTRADE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
13/11/20 08:20  brak uprawnień LOGINTRADE SA (9/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020r.
02/11/20 14:09 LOGINTRADE S.A.: Udzielenie prokury samoistnej