info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 17:31
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

12/08/21 06:44  brak uprawnień EXAMOBILE SA (11/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
29/06/21 21:29  brak uprawnień EXAMOBILE SA (10/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r.
21:15 EXAMOBILE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2021 r.
02/06/21 19:40 EXAMOBILE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
19:26  brak uprawnień EXAMOBILE SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
25/05/21 19:05  brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2021) Raport roczny za 2020 rok
24/05/21 16:00 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
19/05/21 17:37  brak uprawnień EXAMOBILE SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2020 rok
14/05/21 07:55  brak uprawnień EXAMOBILE SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
02/05/21 01:12 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
01/05/21 23:33  brak uprawnień EXAMOBILE SA (5/2021) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D
23:10  brak uprawnień EXAMOBILE SA (4/2021) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22:49 EXAMOBILE S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
09/04/21 22:14 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
21:51 EXAMOBILE S.A.: Objęcie emisji akcji serii D Emitenta