info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:40
kontakt
BBINWEST

Komunikaty

04/10/21 15:14 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
30/09/21 14:28  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (17/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
28/09/21 22:17 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Podpisanie Planu Połączenia
09/08/21 21:36  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
25/06/21 23:15 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:32  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (15/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r.
22:19  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (14/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
28/05/21 21:24  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (13/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 czerwca 2021 r.
21:23 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 czerwca 2021 r.
21:10  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (12/2021) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r.
21:09 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r.
27/05/21 23:21 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
10/05/21 21:06  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (11/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
07/05/21 22:16 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Otrzymanie informacji w zakresie wyników finansowych na koniec I kwartału
06/05/21 22:15  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2021 r.