info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 00:49
kontakt
MERIT

Komunikaty

14/09/21 23:56 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (21/2021) Raport miesięczny za sierpień 2021 roku
14/08/21 08:06 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (20/2021) Raport miesięczny za lipiec 2021 roku
13/08/21 22:20 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (19/2021) Raport okresowy MERIT INVESTMENTS ASI S.A. za drugi kwartał 2021 roku
14/07/21 22:41 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (18/2021) Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku
13/07/21 23:02 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki w trybie art 19 MAR
30/06/21 14:15 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
14:01 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (17/2021) Treść Statutu Spółki uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.
13:12 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (16/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
13:02 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (15/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.
14/06/21 22:27 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (14/2021) Raport miesięczny za maj 2021 roku
08/06/21 23:13 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23:05 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (13/2021) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03/06/21 19:16 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
19:05 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
14/05/21 07:50 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (11/2021) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2021 roku