info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 09:17
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

13/10/21 07:56 HM INWEST S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu
09/10/21 10:08 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt deweloperski
30/09/21 18:41 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 14:27 HM INWEST S.A.: Zakup udziałów w spółce celowej
13/08/21 13:51  brak uprawnień HM INWEST SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
10/08/21 15:00 HM INWEST S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
09/08/21 16:20 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w Poznaniu
12:21 HM INWEST S.A.: Odstąpienie od umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości położonej w Warszawie
08/07/21 18:07 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny
07/07/21 16:41 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.
16:25 HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.
01/07/21 16:47 HM INWEST S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Getin Noble Bank
11/06/21 12:18 HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
31/05/21 16:06 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 14:12 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze