info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:51
kontakt
BRAS

Komunikaty

01/10/21 20:32  brak uprawnień BRAS SA (12/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/09/21 21:10  brak uprawnień BRAS SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
21:05 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
19:28 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. poniżej progu 5%
21/09/21 18:32  brak uprawnień BRAS SA (10/2021) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
20/09/21 21:45 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. powyżej progu 33 1/3%
25/08/21 14:54 BRAS S.A.: Aktualizacja informacji na temat realizacji przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej i zaawansowania postępowania Urzędu Gminy Głogów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej
13/08/21 18:28  brak uprawnień BRAS SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
15/07/21 16:17 BRAS S.A.: Podpisanie uszczegółowionej umowy z Postęp Pniewy Sp. z o.o. na przygotowanie pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej do 5MW
30/06/21 19:31  brak uprawnień BRAS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
19:23 BRAS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
25/06/21 12:32 BRAS S.A.: Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej w Urzędzie Gminy Głogów
11/06/21 15:05 BRAS S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną 53MW
02/06/21 11:09 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
11:05  brak uprawnień BRAS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał