info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:29
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

23/09/21 20:26  brak uprawnień SPARK VC SA (11/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
13/08/21 02:53  brak uprawnień SPARK VC SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
07/07/21 15:21 SPARK VC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/06/21 19:48  brak uprawnień SPARK VC SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
19:45  brak uprawnień SPARK VC SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
03/06/21 14:18 SPARK VC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
12:58  brak uprawnień SPARK VC SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
14/05/21 08:36  brak uprawnień SPARK VC SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
22/04/21 18:10 SPARK VC S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17/03/21 10:54  brak uprawnień SPARK VC SA (5/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
26/02/21 15:03 SPARK VC S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11:16 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23/02/21 16:15 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
22/02/21 21:07  brak uprawnień SPARK VC SA (4/2021) Zmiany w składzie Zarządu
19/02/21 17:29  brak uprawnień SPARK VC SA (3/2021) Raport roczny Spółki za 2020 rok