info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:15
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

12/10/21 22:13  brak uprawnień ASM GROUP SA (1/2021) ASM Group Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/10/21 23:02 ASM GROUP S.A.: Uchwała nr 1014/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki
12:10  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ASM GROUP S.A.
01/10/21 12:48 ASM GROUP S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
30/09/21 22:02 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/21 21:41 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2021 roku co najmniej 5% głosów
27/09/21 23:22 ASM GROUP S.A.: Pismo firmy audytorskiej - PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
22/09/21 19:52 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 22 września 2021 r.
19:20 ASM GROUP S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki
19:11 ASM GROUP S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
17/09/21 16:09 ASM GROUP S.A.: Rozwiązanie umowy o świadczenie usług atestacyjnych
10/09/21 22:38 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w Spółce
09/09/21 20:03 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
08/09/21 22:23 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce
26/08/21 22:16 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.