info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:48
kontakt
ADVERTIG

Komunikaty

08/08/21 16:01  brak uprawnień ADVERTIGO SA (14/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
01/07/21 16:51 ADVERTIGO S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
30/06/21 18:18  brak uprawnień ADVERTIGO SA (13/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18:12  brak uprawnień ADVERTIGO SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11/06/21 19:47  brak uprawnień ADVERTIGO SA (11/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
19:10 ADVERTIGO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
10/06/21 08:03 ADVERTIGO S.A.: Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
03/06/21 17:47  brak uprawnień ADVERTIGO SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
17:39 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
09/05/21 22:12  brak uprawnień ADVERTIGO SA (9/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
30/04/21 21:34 ADVERTIGO S.A.: Podpisanie Term-Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
22/04/21 17:01  brak uprawnień ADVERTIGO SA (8/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/04/21 20:28 ADVERTIGO S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
20:25 ADVERTIGO S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
20:21 ADVERTIGO S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach