info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:49
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

22/09/21 19:21 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/21 09:34 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
19/08/21 11:58  brak uprawnień COMPERIA informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
04/08/21 09:51 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
09:37 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
25/06/21 21:14 COMPERIA.PL S.A.: Tresć uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2020
28/05/21 16:50 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2020 wraz z projektami uchwał
22/05/21 15:37 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie asymilacji akcji Spółki serii H
20/05/21 20:02 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii H Spółki
19:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki COMPERIA.PL S.A
14/04/21 21:30 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H
12/03/21 23:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
23:49 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
05/03/21 19:18 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok