info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 07:13
kontakt
GREEN

Komunikaty

15/10/21 16:13  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (6/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2020 roku
15:47  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (5/2021) Powołanie Członka Zarządu
13/10/21 17:58 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów i 15% udziału w kapitale zakładowym Spółki
17:54 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki
17:49 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki
17:42 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki
17:20 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki
08/10/21 23:28  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (4/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za I kwartał 2020 roku
06/10/21 17:25  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (3/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
28/09/21 08:18  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MVA GREEN ENERGY S.A.
07/09/21 11:01  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (2/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu
11:00  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (1/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
10/12/20 08:27  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (15/2020) Piąte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
23/11/20 16:00  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (14/2020) Czwarte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
03/11/20 14:55  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (13/2020) Trzecie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna