info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:05
kontakt
ISIAG

Komunikaty

13/08/21 15:26  brak uprawnień ISIAG SA (19/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
29/07/21 21:58 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podpisanie Planu Połączenia
29/06/21 23:22 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
23:11  brak uprawnień ISIAG SA (18/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
19:55  brak uprawnień ISIAG SA (17/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
08/06/21 11:36 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
02/06/21 18:20 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r.
18:00  brak uprawnień ISIAG SA (16/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r.
31/05/21 21:13 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Udzielenie pożyczki
28/05/21 22:13  brak uprawnień ISIAG SA (15/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2020
21:48  brak uprawnień ISIAG SA (14/2021) Jednostkowy raport roczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za 2020 rok obrotowy
14:01  brak uprawnień ISIAG SA (13/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
19/05/21 19:21 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
19:15 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
19:11 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach