info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 00:34
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

07/10/21 15:37 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
27/09/21 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki HORNIGOLD REIT S.A.
22/09/21 08:55  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (23/2021) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna
08:44  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (22/2021) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2020 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna
20/09/21 09:58 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
09:11 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
07/09/21 17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie systemu notowań akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A. na rynku NewConnect
06/09/21 15:56 HORNIGOLD REIT S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta
04/09/21 12:26 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta
03/09/21 18:59  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A. na rynku NewConnect
17:48  brak uprawnień GPWw sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A. na rynku NewConnect
11:22  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (21/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii F, G lub D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
13/08/21 16:07  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (20/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna
03/08/21 14:49  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (19/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
14:44  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (18/2021) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Hornigold Reit S.A. powołanych na kolejną kadencję