info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:50
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

24/09/21 07:35 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/21 13:32 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych
17/09/21 14:33 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach za I półrocze 2021 roku
08/09/21 15:46 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Skierowanie przez Emitenta wniosku do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy
25/08/21 16:29 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wydanie przez KNF decyzji o nałożeniu kary administracyjnej w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych przez Spółkę
16/08/21 12:49 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego dot. podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.
29/07/21 13:08  brak uprawnień INTERMA TRADE SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14/07/21 11:21 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.
02/07/21 11:11 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy pożyczki
25/06/21 09:41 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego
23/06/21 15:45 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta
21/06/21 15:00 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Cofnięcie skargi kasacyjnej
31/05/21 13:02 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Odwołanie od decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za 2013 r.
28/05/21 07:36 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/21 13:36 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dot. podatku VAT za okres od października do grudnia 2011 r.