info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:28
kontakt
NWAI

Komunikaty

17/09/21 18:05  brak uprawnień NWAI DM ma list intencyjny z Copernicus Securities dot. działalności maklerskiej
17:42 NWAI DM SA: Informacja poufna: planowane rozpoczęcie wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podpisanie listu intencyjnego
23/07/21 17:23  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (9/2021) Raport kwartalny ? II kwartał 2021
11/06/21 16:54  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (8/2021) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu
19/05/21 17:49 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze
17/05/21 15:01  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (7/2021) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A
23/04/21 00:08  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (6/2021) Raport kwartalny ? I kwartał 2022
31/03/21 19:04  brak uprawnień NWAI Dom Maklerski wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
18:43 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się 31 marca 2021 r.
17:41  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (5/2021) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI Dom Maklerski S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok
17:37  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (4/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 31 marca 2021 r.
09/03/21 13:53 NWAI DM SA: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
04/03/21 16:09 NWAI DM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15:46  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2021 r.
03/03/21 00:02  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (2/2021) Raport roczny ? 2020 rok