info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 06:47
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

15/10/21 15:10 DIGITREE GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
13/10/21 15:57 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja spółki zależnej od Emitenta
08/10/21 16:09 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
16/09/21 15:25 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
13:15 DIGITREE GROUP S.A.: Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta
09/09/21 10:53 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiązanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej Digitree Group
08/09/21 06:37 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/21 16:42 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta umowy o dofinansowanie projektu
16:00  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (3/2021) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13:19 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Zarządu Emitenta
11:45 DIGITREE GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23/08/21 17:16 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2021 roku
30/07/21 13:30  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (2/2021) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 14:37 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku
23/07/21 14:53 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki