info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:37
kontakt
KORBANK

Komunikaty

12/08/21 15:19  brak uprawnień KORBANK SA (8/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2021 roku
28/06/21 15:20 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 28.06.2021 r.
14:47  brak uprawnień KORBANK SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 28.06.2021 r.
02/06/21 11:38 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
11:36  brak uprawnień KORBANK SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
28/05/21 14:46  brak uprawnień KORBANK SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2020
14:45  brak uprawnień KORBANK SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2020
13/05/21 19:49  brak uprawnień KORBANK SA (3/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2021 roku
23/02/21 08:37 KORBANK S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 MAR
11/02/21 18:14  brak uprawnień KORBANK SA (2/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2020 roku
20/01/21 14:17  brak uprawnień KORBANK SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
17/12/20 13:39  brak uprawnień KORBANK SA (12/2020) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2020
12/11/20 18:35  brak uprawnień KORBANK SA (11/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2020 roku
02/11/20 16:30 KORBANK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
18/09/20 11:59 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020r.