info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 16:48
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

06/10/21 22:29 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
22:21  brak uprawnień M FOOD SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
01/10/21 18:16 M FOOD S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów
17:46 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
17:23 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
16:26 M FOOD S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art.19 Rozporządzenia MAR.
30/09/21 23:27 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
16:39 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
16:34 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
29/09/21 20:13 M FOOD S.A.: Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności
20:08 M FOOD S.A.: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę
19:34  brak uprawnień M FOOD SA (11/2021) Upomnienie
27/09/21 19:14  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki M FOOD S.A.
15/09/21 16:50 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
16/08/21 22:22  brak uprawnień M FOOD SA (10/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.