info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:56
kontakt
APNPROM

Komunikaty

12/10/21 11:41 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu do programu partnerskiego Microsoft Channel Partner.
16/08/21 12:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej APN Promis Ukraina LCC.
13/08/21 17:30  brak uprawnień APN PROMISE SA (11/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2021 roku.
14:22 A.P.N. PROMISE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.
12/08/21 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki A.P.N. PROMISE S.A.
29/07/21 18:00 A.P.N. PROMISE S.A.: Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
17:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz H spółki A.P.N. PROMISE SA
21/07/21 12:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
08/07/21 11:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Ukrainy.
29/06/21 14:36  brak uprawnień APN PROMISE SA (10/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.
14:30 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
24/06/21 20:01 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej z PZU S.A. PZU na życie S.A., PZU Centrum Operacji S.A.
02/06/21 14:13 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
14:00  brak uprawnień APN PROMISE SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
29/05/21 12:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Obowiązywanie umowy autoryzacji dla partnera handlowego przez czas nieokreślony.