info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:37
kontakt
KINOPL

Komunikaty

24/09/21 18:03 Kino Polska TV S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
20/09/21 18:56  brak uprawnień Canal+ ma umowę zakupu 70 proc. SPI International, głównego akcjonariusza Kino Polska TV (opis)
17:24  brak uprawnień Canal+ ma umowę zakupu 70 proc. SPI International B.V, głównego akcjonariusza Kino Polska TV
17:05 Kino Polska TV S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji dotyczącej nabycia 70% akcji w kapitale zakładowym większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A.
19/08/21 00:03 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 14:31  brak uprawnień KINO POLSKA TV SA (1/2021) Kino Polska TV Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 16:43  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV szacuje, że w I poł. '21 jej zysk netto wzrósł do 18,9 mln zł
16:26 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o dywidendzie od spółki zależnej
30/06/21 16:15 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:13 Kino Polska TV S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję
16:10 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
16:07 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
09/06/21 09:07  brak uprawnień Kino Polska TV liczy na dobry rok, rynek reklamowy przyspieszy w drugiej połowie '21 (wywiad)
03/06/21 00:03 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
24/05/21 15:15 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020