info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:28
kontakt
LAURENP

Komunikaty

13/10/21 20:58  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (32/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
20:55  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki obrotu w alternatywnym systemie obrotu
22/09/21 13:07 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/09/21 10:15  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (30/2021) Aktualizacja informacji dot. obligacji serii M
31/08/21 10:14 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
16/08/21 20:35  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (29/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
30/07/21 12:22 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
12:18 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Korekta raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku
10:50  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (28/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:49  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (27/2021) Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii S
06/07/21 08:27 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2021 r.
02/07/21 08:11  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (26/2021) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
00:00  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (25/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
01/07/21 07:32  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (24/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
07:30  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (23/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku