info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:30
kontakt
ASTRO

Komunikaty

28/09/21 09:43  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ASTRO S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
13/09/21 16:40 ASTRO SA: Wyjaśnienie powodów opóźnienia w uruchomieniu kanału News24
12/08/21 21:13  brak uprawnień ASTRO SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
10/08/21 15:33  brak uprawnień ASTRO SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
15:30 ASTRO SA: Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii D
05/08/21 17:01  brak uprawnień ASTRO SA (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
22/07/21 19:47 ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 21.07.2021 r.
19:41  brak uprawnień ASTRO SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 21.07.2021
24/06/21 23:28  brak uprawnień ASTRO SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
08/06/21 20:58  brak uprawnień ASTRO SA (8/2021) Raport roczny za 2020 rok z opinią biegłego rewidenta
20:49 ASTRO SA: Objęcie udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o.
01/06/21 00:03  brak uprawnień ASTRO SA (7/2021) Raport za 2020 rok
26/05/21 14:31  brak uprawnień ASTRO SA (6/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C i D
17/05/21 23:59  brak uprawnień ASTRO SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
13/05/21 20:03 ASTRO SA: Uruchomienie redakcji kanału News 24