info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:13
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

09/08/21 17:45  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
01/07/21 20:22  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy członków Rady Nadzorczej
16:47  brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
16:39  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2021) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
16:29  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2021) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
16:05 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2021 roku
02/06/21 14:16 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
14:01  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2021) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
28/05/21 13:40 NOTORIA SERWIS S.A.: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
13:29  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2021) Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
25/05/21 13:53 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
13:42  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2021) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
13/05/21 17:33 NOTORIA SERWIS S.A.: Korekta tytułu komunikatu ESPI 2/2021
17:16 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30.06.2020
17:09  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (7/2021) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021