info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:40
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

01/10/21 08:42 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za trzy kwartały 2021 roku.
30/09/21 19:25 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14:15 EKO EXPORT S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej - faktoring odwrotny.
29/09/21 12:46 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
15/09/21 09:37 EKO EXPORT S.A.: Spłata kredytu bankowego.
30/07/21 12:24  brak uprawnień EKO EXPORT SA (1/2021) Eko Export Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 12:22 EKO EXPORT S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O - aktualizacja.
06/07/21 13:32 EKO EXPORT S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
30/06/21 12:05 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za I półrocze 2021 r.
29/06/21 15:14 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2021 r.
14:44 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
18/06/21 11:35 EKO EXPORT S.A.: Otrzymanie zamówień od Koncernu Schlumberger na dostawy mikrosfery.
02/06/21 14:43 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
09:04 EKO EXPORT S.A.: Zawarcie umowy factoringowej.
28/05/21 08:46 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego