info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 07:08
kontakt
FEERUM

Komunikaty

04/10/21 12:48  brak uprawnień Feerum spodziewa się w '21 porównywalnych rdr przychodów; możliwa odbudowa rentowności
30/09/21 20:37  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi 73,2 mln zł
19:20 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/21 14:41  brak uprawnień FEERUM (1/2021) Feerum Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 10:16 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
25/06/21 18:02 FEERUM S.A.: zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
18:00 FEERUM S.A.: zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. oraz przystąpienie przez spółkę zależną Emitenta do długu Emitenta
21/06/21 14:05 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku
14:03 FEERUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 roku
17/06/21 16:00 FEERUM S.A.: Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu dotyczącego limitu kredytowego na transakcje pochodne
31/05/21 17:49  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi 92,6 mln zł
17:17 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 10:36 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
24/05/21 11:16 FEERUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.
13/05/21 14:53 FEERUM S.A.: Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2020.