info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 07:48
kontakt
PGSSOFT

Komunikaty

13/10/21 15:37 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art.87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11/10/21 07:41 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2021 roku
07/10/21 18:36  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PGSSOFT
18:29  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PGSSOFT
10:30 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
06/10/21 16:22 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
11:29 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
11:16 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
09:05 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/10/21 19:31 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
19:26 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
18:54 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 7 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
13:51 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:03 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:49 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze