info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 15:58
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

13/08/21 20:25  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
18:27  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (6/2021) Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta
08/07/21 13:55 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii "Y"
13:51  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (5/2021) Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"
13:43  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (4/2021) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii ?Y? Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
29/06/21 18:59 RUCH CHORZÓW S.A.: Przyznanie licencji na grę w II Lidze Rozgrywek Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej
14/05/21 21:11  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)
23/04/21 21:58 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
15/02/21 20:59  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)
30/01/21 21:34  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
08/01/21 17:35 RUCH CHORZÓW S.A.: Korekta raportu ESPI 2/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA oraz mieli co najmniej 5% głosów
07/01/21 20:11 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/01/21 17:11 RUCH CHORZÓW S.A.: Przyznanie subwencji finansowej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z/s w Warszawie
30/12/20 22:07 RUCH CHORZÓW S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot niepubliczny
21:30  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (18/2020) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie