info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:57
kontakt
PLASMA

Komunikaty

15/10/21 12:17 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
11:59 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/10/21 15:02 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
14:56 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.10.2021 roku
14:33 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14.10.2021r.
17/09/21 12:28 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:15 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
03/09/21 10:42 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
02/09/21 22:17 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
01/09/21 21:09 PLASMA SYSTEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie
13/08/21 13:32 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
15/07/21 12:07 PLASMA SYSTEM S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
13/07/21 10:32 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu
10:16 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/06/21 13:41 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku