info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:20
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

15/10/21 23:37 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:32 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
07/10/21 23:22 FAST FINANCE S.A.: Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego
05/10/21 21:48 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
04/10/21 12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
01/10/21 18:50 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i udzieleniu zabezpieczenia
30/09/21 23:14 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 17:12 FAST FINANCE S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25 % ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki
31/08/21 13:39 FAST FINANCE S.A.: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/08/21 23:15 FAST FINANCE S.A.: Modyfikacja propozycji układowych
01/08/21 10:42  brak uprawnień FASTFIN (1/2021) Fast Finance Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 19:11 FAST FINANCE S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
01/07/21 15:40 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
14:55 FAST FINANCE S.A.: Informacje o osobach nadzorujących - informacje uzupełniające dotyczące raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30.06.2021 r.
30/06/21 23:24 FAST FINANCE S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku