info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 16:13
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

30/09/21 11:01 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
27/09/21 08:30  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,50 zł na akcję
08:19 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
21/09/21 13:29  brak uprawnień Krynicki Recykling zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów w II półroczu
05:18 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/21 14:11  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy w II kw. '21 wzrosła do 16,3 mln zł
14:02 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
30/07/21 19:36  brak uprawnień KRYNICKI RECYKLING SA (1/2021) Krynicki Recykling Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 14:45  brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Krynickiego Recyklingu do 32,9 zł
24/06/21 06:53  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wypłacać na dywidendę co najmniej 50 proc. jednostkowego zysku
06:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Przyjęcie polityki w zakresie dywidendy
27/05/21 11:40 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych
25/05/21 05:25 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 20:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku
17:12  brak uprawnień Krynicki Recykling wypłaci łącznie 1,35 zł dywidendy na akcję