info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 07:14
kontakt
INVISTA

Komunikaty

06/10/21 10:34 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2021 roku
30/09/21 19:38 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14:54 INVISTA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 30 września 2021 r.
14:35 INVISTA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
29/09/21 16:42 INVISTA S.A.: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
12:16 INVISTA S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
27/09/21 19:38 INVISTA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
07/09/21 11:52  brak uprawnień INVISTA SA (1/2021) Invista Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/08/21 21:11 INVISTA S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji własnych
14/07/21 07:39 INVISTA S.A.: Finalizacja procesu nabycia praw i roszczeń do nieruchomości przy ulicy Grabowskiej w Warszawie
03/07/21 14:39 INVISTA S.A.: Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.
29/06/21 22:08 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości w Warszawie przy ulicy Emilii Pater 15.
16/06/21 15:49 INVISTA S.A.: Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.
15:44 INVISTA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
03/06/21 17:34 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku