info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 06:50
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

30/09/21 20:53 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
19:23 PunkPirates S.A.: Objęcie przez podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
22/09/21 18:57 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu półrocznego
27/08/21 14:15 PunkPirates S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
30/07/21 21:17 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20:43 PunkPirates S.A.: Objęcie przez osoby oraz podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
29/07/21 11:54  brak uprawnień PUNKPIRATES SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/06/21 12:23 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22/06/21 20:39 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20:02 PunkPirates S.A.: Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki
21/06/21 17:55 PunkPirates S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PunkPirates S.A. w dniu 21 czerwca 2021 roku
17:45 PunkPirates S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r.
18/06/21 20:08 PunkPirates S.A.: Sprzedaż akcji Cube Group S.A.
08/06/21 11:51 PunkPirates S.A.: Zmiany w składzie Zarządu PunkPirates S.A.
09:24 PunkPirates S.A.: Odwołanie prokury samoistnej